Vychovatel- získání odborné kvalifikace

Dotaz byl úspěšný.

Lena Kašíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám ukončené středoškolské vzdělání - Střední ekonomická škola.
Chtěla bych začít studovat kurz vychovatele na soukromé škole HUSPOL
v Kunovicích, která nabízí akreditovaný kurz č, MSMT-34180/2019-4-1010.
Budu po absolvování tohoto kurzu a s mým dokončeným vzděláním splňovat
podmínky pro činnost vychovatele ve školní družině?

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Lenka Kašíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel-
získání odborné kvalifikace', zaslané '21.09.2021 20:28:52' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXPBGS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

absolvováním středního vzdělání s maturitní zkouškou a studia v programu
CŽV v délce trvání 250 hodin zaměřeném na vychovatelství, získáte
kvalifikaci vychovatele školní družiny a domova mládeže dle § 16 odst. 1
písm. h), pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/