Vychovatel ve školní druzine. Chůva v dětské skupine

Kruzova vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mam bakalářský titul z oboru Pedagogika program Pedagogika na FF MU.

Prosím o radu:
- zda mohu pracovat jako vychovatelka ve školní družine
-zda mohu vykonavat práci chůva v dětské skupině
Děkuji velmi za odpověď

S přátelským pozdravem,

Kruzova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel
ve školní druzine. Chůva v dětské skupine', zaslané '18.07.2023 13:46:01'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXJECY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

na Vámi níže uvedený dotaz uvádím, že předmětným vzděláním v bakal. stud. progr. máte kvalifikaci vychovatele/ky ŠD a domova mládeže na základě § 16 odst. 1 p. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někt. zák., vysokoškolským vzděláním, jež jste získala studiem „v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd".

Ve vtahu k Vámi položenému druhému dotazu, tedy zda Vaše kvalifikace je dostačující k výkonu na postu pečující osoby na základě ustanovení § 5 odstavce 4 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozd. předp., uvádím, že v současné době máte kvalifikaci k výkonu na pozici pečující osoby na zákl. § 5 odst. 4 zák. č. 247/2014 Sb., písm. c):

„(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
[…]
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, speciálního pedagoga nebo VYCHOVATELE7),
[…]“

S pozdravem

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže