Vychovatel ve školní družině

Andrea Blažková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Andrea Blažková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mohu vykonávat práci vychovatelky ve školní družině, když mám vystudovanou VŠ ( Mendelovu univerzitu, Zahradnickou fakultu) a absolvovaný kurz CŽV "Studium v oblasti pedagogických věd, obor - Učitelství odborných předmětů." Nebo si musím doplnit odbornou kvalifikaci studiem vychovatelství?

děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Andrea Blažková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel
ve školní družině', zaslané '21.06.2023 18:37:36' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXHEVN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

k Vámi níže vznesenému dotazu uvádím, že uvedeným máte kvalifikaci vychovatele/ky ve školní družině, a dále domově mládeže dle § 16 odst. 1 p. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zn. pozd. předp., tedy "vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného studijního programu než podle písmen a) a b)" a "vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném vysokou školou" za předpokladu, že studium CŽV mělo délku trvání nejméně 250 hodin dle vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzděl. ped. prac., akred. kom. a kariérním syst. ped. prac.

S pozdravem

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže