Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Vavrečková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Hana Vavrečková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám maturitu v oboru veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 a v současnosti dokončuji kurz Studium pro asistenta pedagoga MŠMT – 20545/2023-3-501. Ráda bych ale pracovala jako vychovatelka v dětském domově a potřebovala bych poradit kterým kurzem dále pokračovat, abych získala potřebnou kvalifikaci pro tuto práci.
Rozhoduji se mezi kurzem CŽV Studium pedagogiky pro vychovatele na Ostravské univerzitě nebo Kurz speciální pedagogiky MSMT-8485/2023-1-420 na Slezské univerzitě v Opavě.
Prosím o informaci, který z těchto dvou kurzů je ten správný.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Hana Vavrečková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel v
dětském domově', zaslané '16.02.2024 09:58:42' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXAZNP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

kvalifikaci vychovatele, který vykonává PPČ ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se spec. vzděl. potř., ve školském zařízení pro výkon úst. vých. nebo ochranné vých., nebo ve středisku výchovné péče, získáte od nabytí novely zákona č. 563/2004 Sb., tj. od 1. 9 2023, studiem pedagogiky v délce 120 hodin a dále studiem k rozš. odb. kval. podle § 22 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedag. prac. a o změně někt. zák., zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v délce min. 250 h v návaznosti na ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. c) zákona 563/2004 Sb.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Vavrečková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.