Vychovatel - nutné vzdělání

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Halinárová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou / žádostí o vyjádření (stanovisko).

jsem absolventkou VOŠ obor sociálně-právní činnost. nyní bych měla zájem rozšířit si své znalosti a přihlásit se na kurz Vychovatele (viz. http://ccvpardubice.cz/public/podrobnost...)

na dotaz u Mgr. Jiráskové mi bylo sděleno, že po absolvování tohoto Vzdělávacího programu budu kvalifikovaný pedagogický pracovník a mohu pracovat nejen jako vychovatelka v družině ale i v dětském domově..

když jsem se však o tomto samém bavila s kamarádkou, která pracuje jako ředitelka ZŠ, s odkazem na školský zákon (§ 16) nebyla si jista, že po absolvování "kurzu" budu moci povolání vychovatele vykonávat, přeci jen nemám pedagogické vzdělání. odkázala mne na Krajský úřad, kde mi též nedokázali s jistotou odpovědět, a doporučili kontaktovat Vás

prosím o stanovisko k věci

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Lenka Halinárová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel -
nutné vzdělání', zaslané '14.08.2018 08:58:02' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XMQVM

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

 

odbornou kvalifikaci vychovatele upravuje ustanovení § 16 zákona č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K Vašemu dotazu, zda získáte
kvalifikaci vychovatelky v družině nebo v dětském domově, jestliže jste
absolvovala VOŠ obor sociálně-právní činnost a chystáte se na kurz
vychovatele v Centru celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP
Pardubického kraje, Vám sděluji, že absolvováním tohoto kurzu kvalifikaci
vychovatelky nezískáte.

 

Dle ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona vychovatel získá odbornou
kvalifikaci vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného než
akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene d) a 1.  vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a
zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku
volného času nebo na přípravu učitelů základní školy nebo střední školy,
nebo 2. studiem pedagogiky.

 

Jelikož jste neuvedla, jakou střední školu jste vystudovala, podle ust. §
16 odst. 1 písm. h) zákona  získá vychovatel odbornou kvalifikaci středním
vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího
programu středního vzdělávání než podle písmene f) a g) a vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a
zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku
volného času nebo přípravu učitelů základní školy nebo střední školy.

 

V obou případech je uveden požadavek celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou. Kurz, který jste uvedla, tento požadavek
nesplňuje.

Kvalifikaci vychovatele získáte absolvováním kurzu celoživotního
vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 814

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/

Lenka Halinárová

Povinný subjekt: Jedličková Ilona

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za vaši odpověď. Prostudovala jsem paragrafy které jste zmiňovala a jen doplňující dotaz.. paragraf 22 odst.1 písm. b) se k tomuto nevztahuje?

Děkuji

S pozdravem,

Lenka Halinárová

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,
K Vašemu dotazu upřesňuji, že pokud jste absolventkou VOŠ, získáte studiem pedagogiky akreditovaném v systému DVPP kvalifikaci vychovatelky ve školní družině. K získání kvalifikace vychovatelky v dětském domově je třeba studium - celoživotní vzdělávání zaměřené na speciální pedagogiku ( nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku).
S pozdravem

Mgr. Bc. Ilona Jedličková
oddělení péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 814
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže