Vychovatel - dětský domov, výchovný ústav

Dotaz byl úspěšný.

Zdeňka Tužinská

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás tímto žádám o sdělení, jaké vzdělávání je požadováno na výše uvedenou pracovní pozici.
Mám VOŠ (ekonomický směr), doplněno o akreditovaný vzdělávací program MŠMT - studium pedagogiky k výkonu výkonu činnosti vychovatele, dle par.22, odst. 1, písm.b) zák.563/2004 Sb. a par. 3,odst.2, písm.b) vyhl.č.317/2005 Sb. Dále rozšiřuji v rámci CŽV - studium speciální pedagogiky.
Vždy je mi sděleno, že nemám dostatečné vzdělávání na uvedenou pracovní pozici, je požadováno minimálně bakalářské vzdělání. Tudíž by mě zajímalo na jaké úrovni je vzdělání VOŠ.

S přátelským pozdravem,
Zdeňka Tužinská, DiS.

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel -
dětský domov, výchovný ústav', zaslané '12.10.2021 16:20:12' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXPZTG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

Vzděláním v programu VOŠ a studiem pedagogiky jste získala kvalifikaci
vychovatele školní družiny (domova mládeže) dle § 16 odst. 1 písm. e)
zákona o pedagogických pracovnících. Kromě kvalifikace vychovatele jste
získala kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Jestliže studujete CŽV zaměřené na speciální pedagogiku, získáte
kvalifikaci vychovatele pro školská výchovná a ubytovací zařízení,
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a střediska výchovné péče
dle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících.

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/