Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v současné době dokončuji bc. Studium na Pobočce Jana Amose Komenského v Karviné obor pedagogika se specializaci resocializace. Chtěla bych se zeptat zda s tímto vzděláním mohu pracovat jako vychovatel v dětském domově, vychovnem ústavu či ve věznici. Dále mě zajímá zda můj obor je brán jako sociální pedagogika? Dostala jsem indormaci, že práci vychovatele vykonávat nemohu. Jaké kroky musím učinit abych práci vychovatele mohla vykonávat? Stačil by mi např. kurz v ramci celoživotního vzdělávání?

S přátelským pozdravem,

Barbora

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vychovatel',
zaslané '25.04.2020 10:52:04' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXGVHC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

studijní program Pedagogika specializace resocializace je programem Vysoké
školy manažerské. Jelikož se jedná o studium zahraniční vysoké školy, po
ukončení studia je nutné podat žádost o uznání odborné kvalifikace. Tato
žádost se podává na MŠMT. V rozhodnutí bude uvedeno, jakou odbornou
kvalifikaci Vaším studiem získáte. Informace o uznání odborné kvalifikace
naleznete na adrese:

[1]http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uz...

 

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uz...