Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Strejček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výčet obcí, které k 1.1.2019 uplatňují tzv. místní koeficient u daně z nemovitých věcí.

Čekáme, až si Michal Strejček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michal Strejček

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1.1.2019 uplatňují
tzv. místní koeficient u daně z nemovitých věcí ve formátu
umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém procesoru.
Seznam by měl obsahovat minimálně název obce, výši uplatněného
místního koeficientu, číslo obce buď podle číselníku Českého
statistického úřadu nebo IČO a počet obyvatel.
Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,
Michal Strejček

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 29/05/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]),a zaevidována pod čj. 52823/19.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Jůnová Michaela (GFŘ), Generální finanční ředitelství

5 příloh

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přílohy ke Sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

Samotné č.j.: 54370/19/7700-00130-202098 – Sdělení k žádosti o poskytnutí
informace, Vám bude dnešního dne zasláno do datové schránky.

 

S pozdravem

 

 

Michaela Jůnová

asistentka

Sekce právní

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

[1]www.financnisprava.cz

[2]cid:image006.png@01D3A5B2.EA143170[3]cid:image002.png@01D3A5AE.AF900460[4]cid:image003.png@01D3A5AE.AF900460[5]cid:image004.png@01D3A5AE.AF900460

 

References

Visible links
1. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
2. http://www.financnisprava.cz/
3. https://twitter.com/financnisprava
4. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
5. https://www.linkedin.com/company/generál...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Strejček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.