Výběrová řízení na ředitele služebního úřadu

Hillary vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo zdravotnictví.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane
v souladu s výše uvedeným zákonem žádám o informaci, jakých výběrových řízení na pozici vedoucího služebního úřadu -ředitele, vyhlášených MZ ČR, se zúčastnila v období 2015 -2017 Ing. Lenka Petráková, v jakých termínech tato řízení probíhala a s jakým výsledkem.

S přátelským pozdravem,

Hillary

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.1.2018 22:46:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výběrová řízení na ředitele služebního úřadu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.1.2018 22:46:56 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
29.1.2018 06:43:08

Vaše zpráva ze dne: 28.1.2018 22:46:56
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Výběrová řízení na ředitele služebního úřadu
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX011C8MQ
Datum zaevidování: 29.1.2018 06:34:15

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Dvořáková Klaudia
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
29.1.2018 06:43:08

Your message - dated 28.1.2018 22:46:56
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Výběrová řízení na ředitele služebního úřadu
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX011C8MQ
Date of registration: 29.1.2018 06:34:15

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Dvořáková Klaudia
electronic registry [mail room] of the Ministry