Výběr členů rozkladových komisí

Dotaz byl úspěšný.

Marek Zelenka

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás tímto požádal o následující informace:

1. Aktuální seznam členů všech rozkladových komisí Vašeho úřadu včetně informace o tom, zda jsou či nejsou interními zaměstnanci Vašeho úřadu.

2. V návaznosti na Vámi poskytnuté informace popsané v bodě 5 odůvodnění Vašeho rozhodnutí dostupného zde:
https://www.infoprovsechny.cz/request/34...
žádám informaci o tom, zda má Váš úřad již nějaká procesní pravidla pro výběr členů rozkladových komisí, event. zda požaduje nějaké minimální kvalifikační požadavky na členy rozkladových komisí.

3. Seznam rozhodnutí, u kterých se předseda Vaše úřadu odchýlil od návrhu rozhodnutí předloženém mu rozkladovou komisí dle § 152 odst. 3 správního řádu, od 1.1.2017 do dnešního dne.

S přátelským pozdravem,

Marek Zelenka

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 přílohy

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace_Marek Zelenka
PID dokumenu: UOHSX00C8I8K
Datum podání: 11.4.2019

Aktuálně řeší referent: Daněčková Jana Mgr.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přešel plně na doménu uohs.cz, na starých adresách na doméně compet.cz budou přijímány emailové zprávy do konce roku 2020. Pro emailovou komunikaci s Úřadem prosím používejte nové adresy.
Office for the Protection of Competition has completely changed its primary e-mail domain to uohs.cz. Old domain compet.cz shall be receiving your e-mails until the end of 2020. Please kindly note that for further e-mail communication with the agency it is advisable to use new e-mail addresses @uohs.cz