Výuka AJ v Mateřských školách Praha 13 hrazená Městskou částí Praha 13

Dotaz byl úspěšný.

Soňa Štětinová

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o sdělení odpovědí k mým dotazům níže:

1) kdo byl dodavatelem služeb spojených s výukou anglického jazyka pro předškoláky v mateřských školách Městské části Praha 13 v letech uvedených v bodu 2.
2) jaké byly celkové náklady za šk. roky 2010/2011 a 2011/2012, prosím uveďte jednotlivě.
3) je tento vzdělávací program realizován i v probíhajícím školním roce 2012/2013?

Děkuji a jsem pozdravem,

Soňa Štětinová

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Dotaz o informace podle dotaz - Výuka AJ v Mateřských školách Praha 13 hrazená Městskou částí Praha 13“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Dotaz o informace podle dotaz - Výuka AJ v Mateřských školách Praha 13 hrazená Městskou částí Praha 13“ bylo doručeno 04.02.2013 10:39:10 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-06394/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Soňa Štětinová

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,
dne 15.2 jsem obdržela výzvu k vyzvednutí doporučené zásilky s modrým pruhem zaslanou Odborem školství Úřadu MČ Praha 13.
Tímto vás žádám o odpověď na můj dotaz prostřednictvím tohoto portálu, tak jak to již udělalo mnoho jiných veřejných institucí. Zásilku si z pošty vyzvedávat nebudu.

Děkuji.

S pozdravem,

Soňa Štětinová

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Re: Dotaz o informace podle dotaz - Výuka AJ v Mateřských školách Praha 13 hrazená Městskou částí Praha 13“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Re: Dotaz o informace podle dotaz - Výuka AJ v Mateřských školách Praha 13 hrazená Městskou částí Praha 13“ bylo doručeno 18.02.2013 12:19:28 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-08888/2013 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Soňa Štětinová

Povinný subjekt: Vilímová Hana (P13)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za zaslanou odpověď.

Příjemný den,

Soňa Štětinová

Informace pro všechny,

1 příloha

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--------------------------------------------------------------------