Výsledné ceny při prodejích majetku státu

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vítězslav Titl

Povinný subjekt: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle výše zmíněného zákona bych Vás chtěl požádat o tyto informace
- odhadí cenu nemovitosti
- výslednou prodejní cenu

A to k těmto prodejům:
1, Rodinný dům Praha 14, Sádovská a K Viaduktu 773
2, Prodej budovy Žebrák 188 s pozemkem o výměře 166m2
3, Pozemek p.p.č. 5 v k.ú. Králův Dvůr o výměře 908m2
4, Prodej pozemku Vodice u Tábora 585/15 a 586/2 o výměře 7321m2
5, Prodej ideální 1/2 parcel KN č. 2748 a č. 2937 v k.ú. Horusice o výměře 5211m2
6, Budova Radnice u Rokycan č.p. 395
7, Budovy bývalého areálu CO v k.ú. Velké Chvojno
8, Prodej poz. p.č.1920/248,p.č.1920/269 dle GP v k.ú.Teplice-Trnovany,obec Teplice
9, Pozemek parcela č. 1073 + pozemek parcela č. 1075, k. ú. Slavětín nad Metují o výměře 40 762m2
10, Budova Kunčice nad Ostravicí čp. 413 s pozemkem o výměře 1069m2
11, Prodej areálu Motelu Panorama Frýdlant nad Ostravicí s pozemky o výměře 11 126m2
12, Rodinný dům Brno - Stránice č.p. 238 s pozemky

Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě.

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Vítězslav Titl

Vítězslav Titl zanechal/a poznámku ()

ÚZSVM požaduje vždy (žádal jsem nejméně třikrát) peníze za informace, částky jsou IMHO poměrně vysoké.