Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud Jeseník

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Babjáková Bohuslava, Okresní soud Jeseník

Vážená paní,

k Vaší žádosti o informace v kolika případech podalo Vrchní státní
zastupitelství v Praze / Olomouci k našemu soudu návrhů k provedení úkonů
v přípravném řízení dle § 26 t.ř. Vám sdělujeme, že v letech 2014, 2015 a
2016 nebyly podány žádné návrhy od vrchních státních zastupitelství
k našemu soudu.

Okresní soud v Jeseníku dne 24.5.2016

 

Bohuslava Babjáková

 

 

----------------------------------------------------

Bohuslava Babjáková

dozorčí úřednice

Okresní soud Jeseník

tel. : +420 584 458 239

fax : +420 584 458 223

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.