Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
dd8bd848-625e-4aaa-b393-dc4e58645c26 a s běžným číslem 58861/2016 bylo
doručeno dne 24.05.2016 11:37:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
dd8bd848-625e-4aaa-b393-dc4e58645c26 a s běžným číslem 58861/2016,
doručené dne 24.05.2016 v 11:37:31 a ověřené dne 24.05.2016 v 11:49:32,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 33/2016" a ke zpracování dne
30.05.2016 v 13:18:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sznapková Monika, Okresní soud v Karviné

2 přílohy

Vážená paní,
 
v příloze zasílám požadované informace.
 
Přeji hezký den
 
Monika Sznapková
dozorčí úřednice a správkyně aplikace
tel: 596 390 417
 
Okresní soud v Karviné
park Bedřicha Smetany 176/5
733 01  Karviná - Fryštát
 
 
 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.