Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

Děkuji.

Renata Majková

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
e687a742-b1b5-4981-be2f-fb53514ae786 a s běžným číslem 18036/2016 bylo
doručeno dne 23.05.2016 11:05:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bubeníková Andrea, Okresní soud v Jablonci nad Nisou

2 přílohy

Dobrý den

 

V příloze Vám zasílám odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999
Sb.

 

Zdvořile Vás žádám o potvrzení přečtení této zprávy.

Pokud tak neučiníte, bude přistoupeno k náhradnímu způsobu doručení dle
ustanovení § 19 odst. 8 a 9 správního řádu (tj. bude Vám doručováno
prostřednictvím České pošty).

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

 

Andrea Bubeníková

úseková vedoucí

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59  Jablonec nad Nisou

Tel. kancelář +420 483 337 014

Tel. služební  +420 773 026 577

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.