Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Domažlicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
cf13398b-e2c0-4fab-9d58-68d135d2f626 a s běžným číslem 11469/2016 bylo
doručeno dne 20.05.2016 20:26:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Domažlicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
cf13398b-e2c0-4fab-9d58-68d135d2f626 a s běžným číslem 11469/2016,
doručené dne 20.05.2016 v 20:26:58 a ověřené dne 20.05.2016 v 20:34:19,
bylo přiřazeno ke spisové značce "15 SI 22/2016" a ke zpracování dne
23.05.2016 v 08:13:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Domažlice

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zdeborová Jana, Okresní soud v Domažlicích

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Váš dotaz ze dne 20.5.2016
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. S ohledem na
Vaše upozornění, že poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na
internetu, byly osobní údaje v odpovědi zdejšího soudu anonymizovány.

 

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí tohoto e-mailu.

 

Děkuji

 

S pozdravem

 

 

Jana Zdeborová, dozorčí úřednice

Okresní soud v Domažlicích

Paroubkova 228

344 01 Domažlice

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.