Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Bruntále

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Okresní soud v Bruntále

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
8369c64a-fbd3-4938-80b1-e7cb5b5752ce a s běžným číslem 26570/2016 bylo
doručeno dne 20.05.2016 20:21:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Bruntále

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Bruntále

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
8369c64a-fbd3-4938-80b1-e7cb5b5752ce a s běžným číslem 26570/2016,
doručené dne 20.05.2016 v 20:21:23 a ověřené dne 21.05.2016 v 01:04:14,
bylo přiřazeno ke spisové značce "29 SI 25/2016" a ke zpracování dne
23.05.2016 v 15:56:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Bruntál

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jana Hruzíková, Okresní soud v Bruntále

2 přílohy

Jana Hruzíková, Okresní soud v Bruntále

1 příloha

Prosíme o potvrzení přečtení emailu ze dne 30.5.2016 ve věci sp. Zn. 29Si
25/2016.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Okresní soud v Bruntále

Informační oddělení

J. Hruzíková

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.