Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
ebf2041d-7fd3-4604-a9b7-ea048cb23cbd a s běžným číslem 11871/2016 bylo
doručeno dne 19.05.2016 20:12:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
ebf2041d-7fd3-4604-a9b7-ea048cb23cbd a s běžným číslem 11871/2016,
doručené dne 19.05.2016 v 20:12:32 a ověřené dne 20.05.2016 v 06:05:25,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 43/2016" a ke zpracování dne
25.05.2016 v 15:24:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Blansko

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špačková Libuše, Okresní soud v Blansku

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kterou
Okresní soud v Blansku obdržel dne 19.5.2016, dle Vašich požadavků nejsou
v odpovědi uvedeny žádné osobní údaje žadatele.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Libuše Špačková - ředitelka správy soudu

------------------------------------------------------------------------
Okresní soud Blansko
tel.: 516 482 177
fax: 516 415 423

email - [emailová adresa]

www.justice.cz
----------------------------------------------------------

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.