Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci

Čekáme, až si Renata Majková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Renata Majková

Povinný subjekt: Okresní soud v Berouně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o sdělení informace v kolika případech podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze/Olomouci k Vašemu Okresnímu soudu návrh k provádění úkonů v přípravném řízení dle § 26 trestního řádu?

Tuto informaci o došlých návrzích prosím také rozdělit podle jednotlivých let k mé žádosti – tedy konkrétně let 2014, 2015 a 2016. Pokud by celkové číslo takových případu přesahovalo 12 za rok, tak zároveň žádám i rozdělení po jednotlivých měsících, případně jiným datově zpřesňujícím způsobem.

S přátelským pozdravem,

Renata Majková

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
66cde980-4d88-404e-92b0-446e02baf644 a s běžným číslem 10948/2016 bylo
doručeno dne 19.05.2016 20:10:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Berouně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Horká Blanka, Okresní soud v Berouně

Dobrý den, potvrzuji přijetí Vašeho podání dne
19.5.2016 v 20:11 hod.

Horká Blanka
Vyšší podací oddělení
OS Beroun

ukázat citované pasáže

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vrchní státní
zastupitelství v Praze/Olomouci" s evidenčním číslem
66cde980-4d88-404e-92b0-446e02baf644 a s běžným číslem 10948/2016,
doručené dne 19.05.2016 v 20:10:37 a ověřené dne 20.05.2016 v 07:03:30,
bylo přiřazeno ke spisové značce "32 SI 107/2016" a ke zpracování dne
20.05.2016 v 08:32:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Beroun

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Marcela, Okresní soud v Berouně

1 příloha

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 19.5.2016 o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme požadované – viz připojená příloha.

 

S pozdravem

 

Marcela Hrušková

Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249

266 47  Beroun

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Renata Majková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.