Vrácení dotací od Agrofertu

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Lesy České republiky, s.p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Toto sdělení je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Žádost o informace
podle dotaz - Vrácení dotací od Agrofertu podaná prostřednictvím
elektronické podatelny dne 20. 3. 2021 v čase 11:01 byla přijata pod
číslem podání LCR-099-CKDP/2021/0021654.

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

Validace podpisu emailu

* Notifikace spisové služby

Validace podpisu emailu zprava.eml

* Notifikace spisové služby

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Ing. Minařík - žádost o informace podle dotaz - vrácení dotací od
Agrofertu - odpověď

Číslo jednací: LCR099/14/000355/2021

Seznam příloh:

* Ing. Minařík - sdělení o odložení_.pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn