Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Melicharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vracení dotací Agrofertu

Čekáme, až si Tereza Melicharová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tereza Melicharová

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřinných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem
Tereza Melicharová

Skupina CEZ , ČEZ, a.s.

This message is in MIME format.
Because your mail reader does not understand this format,
you can't read some or all parts of this message.

-----Mail-Builder-Boundary-28438-1611831542
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>

</head>

<body>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Arial" size="2">Dobrý den,<br/>

<br/>

Váš e-mail k nám dorazil a máme ho uložený pod označením 5002898834. Uděláme vše pro to, abychom Vám odpověděli co nejdříve.<br/>

<br/>

V současné době část našich operátorů, kteří e-maily zpracovávají, pomáhá s trasováním kontaktů v souvislosti s koronavirem, proto bychom Vás rádi poprosili o trpělivost, pokud by Vám odpověď nedorazila v nejbližších dnech.<br/>

<br/>

Pro vyřešení svých požadavků můžete využít také internetovou samoobsluhu ČEZ ON-LINE (</font> <font face="Arial" size="2"><a href="http://www.cezonline.cz">www.cezonline.cz</a> </font><font face="Arial" size="2">), kde je vyřešíte nejrychleji.<br/>

<br/>

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.<br/>

<br/>

<br/>

S přátelským pozdravem<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

ČEZ Prodej, a.s.<br/>

Guldenerova 2577/19<br/>

326 00 PLZEŇ<br/>

tel.: 800 810 820<br/>

e-mail: <a href="http://Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]">Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]</a>, <a href="https://www.cez.cz/">www.cez.cz</a></font></p>

</body>
</html>

-----Mail-Builder-Boundary-28438-1611831542--

Skupina CEZ, ČEZ, a.s.

Dobrý den,

omlouváme se, že jsme ještě neodpověděli na Váš e-mail evidovaný pod
číslem 5002898834.

Uděláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve. V současné době velká část
našich operátorů, kteří e-maily zpracovávají, pomáhá s trasováním kontaktů
v souvislosti s koronavirem, proto bychom Vás rádi poprosili o trpělivost.

Pro vyřešení svých požadavků můžete využít také internetovou samoobsluhu
[1]ČEZ ON-LINE, kde je vyřešíte nejrychleji.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.

S přátelským pozdravem

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 PLZEŇ
tel.: 800 810 820
e-mail: [2]Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail], [3]www.cez.cz

References

Visible links
1. http://www.cezonline.cz/
2. mailto:Instituce [ČEZ vyžaduje e-mail]
3. https://www.cez.cz/

Kříž Ladislav, ČEZ, a.s.

1 příloha

Kříž Ladislav ([emailová adresa]) vám poslal(a) chráněnou zprávu.

[1]lock
[2]Přečíst zprávu

[3]Další informace o zprávách chráněných pomocí Šifrování zpráv Office 365
[4]Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Šifrování e-mailu používá technologii Office 365. [5]Další informace
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

References

Visible links
2. https://outlook.office365.com/Encryption...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=...
4. https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linki...
5. https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Melicharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.