Michal A. Valášek

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Je vozidlo SPZ EL265AJ služebním vozidlem HMP nebo některé z organizací pod jeho kontrolou?
2. Pokud ano, kým a pro jaký účel je vozidlo využíváno?
3. Pokud ano, jsou vedeny záznamy o jeho provozu (např. kniha jízd)?
4. Pokud ano, žádám o poskytnutí všech dostupných údajů o provozu tohoto vozidla ve dnech 4. až 6. září 2022.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.9.2022 17:15:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo EL265AJ elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.9.2022 17:15:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo EL265AJ",
bylo doručeno dne 6.9.2022 17:15:17 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1635649/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Tučková Alena (MHMP, SLU), Hlavní město Praha

2 přílohy

Dobrý den,

zasílám Vám v příloze odpověď na Vaši žádost.

 

Alena Tučková

sekretářka

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služeb

Oddělení sekretariátu

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 002 214, +420 770 171 166

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/