Vozidlo EL265AJ

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Je vozidlo SPZ EL265AJ služebním vozidlem HMP nebo některé z organizací pod jeho kontrolou?
2. Pokud ano, kým a pro jaký účel je vozidlo využíváno?
3. Pokud ano, jsou vedeny záznamy o jeho provozu (např. kniha jízd)?
4. Pokud ano, žádám o poskytnutí všech dostupných údajů o provozu tohoto vozidla ve dnech 4. až 6. září 2022.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.9.2022 17:15:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo EL265AJ elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.9.2022 17:15:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo EL265AJ",
bylo doručeno dne 6.9.2022 17:15:17 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1635649/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Tučková Alena (MHMP, SLU), Hlavní město Praha

2 přílohy

Dobrý den,

zasílám Vám v příloze odpověď na Vaši žádost.

 

Alena Tučková

sekretářka

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služeb

Oddělení sekretariátu

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 002 214, +420 770 171 166

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/