vozidlo bez platné TP déle na parkovišti

Dotaz byl úspěšný.

Petra Niederhafnerová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona 13/1997 Sb., § 19 odst. 2, písm. h) je zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Pokud tedy takové vozidlo parkuje na parkovišti ať již podélném u komunikace či na větším parkovišti, Porušuje podle výše uvedeného § zákon a tím, že na parkovišti parkuje a nejezdí? Lze toto vozidlo nechat odtáhnout ihned po tomto zjištění či je potřeba poslat majiteli výzvu či ji vyvěsit na úřední desce a čekat na marné uplynutí 2 měsíční lhůty? Takové vozidlo totiž zbytečně ubírá parkovací místo a ne vždy je lze nazvat vrakem.

S přátelským pozdravem,
Bc. Petra Niederhafnerová

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 09.06.2020 13:35:59
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - vozidlo bez platné TP
déle na parkovišti
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 09.06.2020 13:35:59
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - vozidlo bez
platné TP déle na parkovišti
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport