Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal A. Valášek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Michal A. Valášek

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Je vozidlo SPZ 4AZ9477 služebním vozidlem HMP nebo některé z organizací pod jeho kontrolou?
2. Pokud ano, kým a pro jaký účel je vozidlo využíváno?
3. Pokud ano, jsou vedeny záznamy o jeho provozu (např. kniha jízd)?
4. Pokud ano, žádám o poskytnutí všech dostupných údajů o provozu tohoto vozidla ve dnech 11. až 15. září 2022.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.9.2022 22:53:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo 4AZ9477 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.9.2022 22:53:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo 4AZ9477",
bylo doručeno dne 15.9.2022 22:53:53 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1690171/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJM8MKP a značkou MHMP 1712031/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 19.9.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor SLU-odd.hosp.správy.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal A. Valášek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.