Vozidlo 4AZ9477

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Je vozidlo SPZ 4AZ9477 služebním vozidlem HMP nebo některé z organizací pod jeho kontrolou?
2. Pokud ano, kým a pro jaký účel je vozidlo využíváno?
3. Pokud ano, jsou vedeny záznamy o jeho provozu (např. kniha jízd)?
4. Pokud ano, žádám o poskytnutí všech dostupných údajů o provozu tohoto vozidla ve dnech 11. až 15. září 2022.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.9.2022 22:53:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo 4AZ9477 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.9.2022 22:53:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Vozidlo 4AZ9477",
bylo doručeno dne 15.9.2022 22:53:53 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1690171/2022.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPJM8MKP a značkou MHMP 1712031/2022.

Datum podání dokumentu/spisu: 19.9.2022.
Odesílatelem dokumentu je odbor SLU-odd.hosp.správy.