Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Maule prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Volební výsledky Přeštice v letech 1918-1989

Čekáme, až si Petr Maule přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Český statistický úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

můžete mi, prosím, zaslat informace o výsledcích voleb v městě
Přeštice v letech 1918 - 1989? Zajímají mi především výsledky voleb
do samospráv, tedy do zastupitelstva obce, okresu, MNV, ONV atd.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Petr Maule

Ondřej Košata, Český statistický úřad

Vážený pane magistře,

Český statistický úřad zveřejňuje a poskytuje statistické informace podle zákona o státní statistické službě (zák. č. 89/1995 Sb., v platném znění), v daném případě tedy nejde o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, který má spíše trochu jiný účel.

V případě dalších žádostí o statistické informace nás stačí kontaktovat prostřednictvím našich informačních služeb: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_... .

K předmětu Vašeho dotazu bohužel nedisponujeme žádnými daty. V archivu naší knihovny ani našich databázích se nedochovaly žádné údaje o výsledcích voleb v úrovni obcí za komunistické totality - ani ne tak proto, že naše knihovní fondy byly devastovány při povodních v Praze v roce 2002, ale zejména proto, že statistický úřad nebyl ve volbách před rokem 1989 angažován - tj. ani nesčítal hlasy, ani nezpracovával výstupy - vše řídily i zveřejňovaly příslušné volební komise Národní fronty (viz třeba dobový zákon č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice ).

Co se týče dat z období 1918-1948 - v naší knihovně se dochovalo několik málo dobových publikací o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny (1925, 1929 a 1935), a do zemských zastupitelstev (1928), plus publikace "Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919". V publikacích o výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny je uvedena např. volební účast v tehdejším soudním okresu Přeštice i údaje o odevzdaných platných hlasech dle stran - ale stále platí, že jde o hlasy do parlamentních voleb; obdobně je tomu v publikaci o volbách do zemských zastupitelstev 1928.

V publikaci "Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919" jsou tabulky o způsobu obecních voleb v soudních okresech (tj. i o s.o. Přeštice), o voličích a jejich účasti na volbě, i o odevzdaných platných hlasech podle stran - jde ovšem o souhrny za celé soudní okresy, nikoliv o výsledky v konkrétních obcích a městech...

Pokud máte zájem, mohu Vám prvorepublikové stránky se soudním okresem Přeštice naskenovat a poslat na Váš email... ale s výjimkou v poslední zmíněné publikace (a to ještě s výhradami) nejde o volby do "místní zastupitelstev".

Zmíněné publikace jsou prezenčně k nahlédnutí v naší knihovně - informace o otevírací době i přístup do on-line katalogu naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/knihovna

Je možné, že nějaké dobové údaje a archiválie o výsledcích voleb by mohly být v archivech samotného MěÚ Přeštice, možná by mohly pomoci i archivy - Státní oblastní archiv v Plzni (http://www.soaplzen.cz/ ) či jeho podřízený Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, anebo Národní archiv (http://www.nacr.cz/ ).

S pozdravem

Ondřej Košata

CESKY STATISTICKY URAD
oddeleni informacnich sluzeb - ustredi
Na padesatem 81
100 82 Praha 10

tel. +420 274 05 2451
fax. +420 274 05 4070
www.czso.cz
[email address]

ukázat citované pasáže

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Český statistický úřad

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Český statistický úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

můžete mi, prosím, zaslat informace o výsledcích voleb v městě
Přeštice v letech 1918 - 1989? Zajímají mi především výsledky voleb
do samospráv, tedy do zastupitelstva obce, okresu, MNV, ONV atd.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Petr Maule

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #4516 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-09-26T23:20:10+02:00" title="2015-09-26 23:20:10 +0200">26/9/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Maule prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.