Vodné stočné

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Město Kouřim.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o informaci kolik platí firma ZIPR městu za pronájem vodovodu a kanalizace v našem městě , a to ročně.

děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č.j: KOU-2271/2021 ze dne 24. 9. 2021

Vážený pane,

pro rok 2021 zůstává stávající výše pachtovného jako v letech předešlých. Tato výše je stanovena tak, že z každého odběratelům vyfakturovaného metru kubického odvádí provozovatel vlastníkovi - městu Kouřim - 8,68 Kč za každý 1 m3 pitné vody - vodné
a 10,- Kč za každý 1 m3 odpadní vody - stočné.
Za rok 2020 tato částka činila celkem 2 043 225,36 Kč vč. DPH.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Už po několikáté żadam o informaci ,stočné v Kouřimi , které firma ZIPR Vybírala neoprávněně po občanech mėsta po dobu 20 let,

S pozdravem,

Klouda