Vodné stočné

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o informaci kolik platí firma ZIPR městu za pronájem vodovodu a kanalizace v našem městě , a to ročně.

děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Č.j: KOU-2271/2021 ze dne 24. 9. 2021

Vážený pane,

pro rok 2021 zůstává stávající výše pachtovného jako v letech předešlých. Tato výše je stanovena tak, že z každého odběratelům vyfakturovaného metru kubického odvádí provozovatel vlastníkovi - městu Kouřim - 8,68 Kč za každý 1 m3 pitné vody - vodné
a 10,- Kč za každý 1 m3 odpadní vody - stočné.
Za rok 2020 tato částka činila celkem 2 043 225,36 Kč vč. DPH.

S přátelským pozdravem.

Ing. Josef Klouda
tajemník MěÚ Kouřim