Voda

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Pokud platíme stočné tak proč, za co a komu??
Proč ještė mėsto platí opravy , když si je platí občané pokud se stočné musí platit

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

 

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 1737/2021 ze dne 8. července 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Voda

 

Pane,

odpověď je totožná s odpovědí na dotaz Stočné ze dne 1. 7. 2021 tj.:
předmět Vašeho dotazu je každoročně schvalován zastupitelstvem města,
včetně vyúčtování jednotlivých položek. Dokument nese název  Porovnání
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok
….. a dosažené skutečnosti v témže roce.

Sám jste ho po dobu, kdy jste byl kouřimským zastupitelem, projednával a
schvaloval.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník