Voda

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Jak může firma zdržovat vodu když vyhrála výběrové řízení s nějakou cenou protestujeme proti zdražování

S přátelským pozdravem,

Klouda Otto
Mirové nem, 80

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 546/2021 ze dne 01. 03. 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Voda

 

Vážená paní, vážený pane,

 

ke zdražení vodného od 01. 04. 2021 ve městě Kouřim dochází z důvodu zvýšení vstupních nákladů, a to navýšení ceny nakupované vody z obce Oleška o 8,05 Kč. Na zvýšení vstupních nákladů by musel reagovat každý provozovatel.

 

 

S přátelským pozdravem.

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim

 

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Vážený pane zveřejněte přesně stanoveny smlouvu s firmou zipper ať se můžeme my sami přesvědčit že ta firma může zdražovat

S pozdravem,

Klouda

Povinný subjekt: Město Kouřim - Podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jasné a srozumitelné odpovědí na moje dotazy

S pozdravem,

Klouda

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 678/2021 ze dne 18. března 2021

 

Žádost o informace podle dotaz – Smlouva ZIPR

 

Pane,

k Vašemu dotazu odpovídáme následující:

Smlouva o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury ve města Kouřim je od 14. 1. 2021 zveřejněna na: Národní elektronický nástroj (NEN).

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník