Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Kopista prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vliv novel zákona o daních z příjmů na počet DS a daňové výnosy

Čekáme, až si Pavel Kopista přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro potřeby mé studentské práce na vysoké škole bych potřeboval znát následující údaje z databáze ADIS.

V návaznosti na novely č. 500/2012 Sb. a č. 267/2014 Sb. novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, by mě zajímal dopad těchto novel na počty DS uplatňující si výdaje procentem, když nadále nebylo pro ně možné si uplatňovat tento výdajový paušál u příjmů přesahujících 2 000 000 Kč a slevy na manželku a děti, a také dopad těchto novel na daňové výnosy.

Počty DS

Jedná se mi o agregované počty DS, kteří splňují podmínky stanovené vždy u jednotlivého písmene abecedy.
Každé písmeno abecedy by mělo tedy mít své výsledky za roky uvedené v závorce.

A) (2011-2015)
1)příjmy podle §7

B) (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů

C) (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem

D) (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

E) změna v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem
4)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

F) změna sleva manželka (2011, 2012)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem
4)uplatňují si slevu na manželku

G) změna sleva dítě (2011, 2012)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem
4)uplatňují si slevu na dítě

H) změna oboje (2011, 2012)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem
4)uplatňují si slevu na dítě i manželku

I) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 30%
4)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

J) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 30%
4)příjem podle §7 byl nižší než 2 000 000 Kč

K) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 40%
4)příjem podle §7 byl nižší než 2 000 000 Kč

L) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 40%
4)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

M) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 60%
4)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

N) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 60%
4)příjem podle §7 byl nižší než 2 000 000 Kč

O) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 80%
4)příjem podle §7 byl vyšší než 2 000 000 Kč

P) změna v v §7 odst.7 (2011-2015)
1)příjmy podle §7
2)jejich příjem podle § 7 představuje více než 50% všech příjmů
3)uplatňují si výdaje procentem ve výši 80%
4)příjem podle §7 byl nižší než 2 000 000 Kč

Daňové výnosy

U daňových výnosů bych potřeboval agregované číslo z řádku daňového přiznání u poplatníků, kteří splňují podmínky u jednotlivých písmen A - P tak, jako u předešlého počtu DS. Tentokrát by to však byly:

a) Příjmy podle §7 zákona – ř. 101 daňového přiznání (příloha 1)
b) Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona – ř. 74 daňového přiznání

Uvědomuji si pracnost spojenou s mým dotazem, zvláště nutnost nejprve dotaz nastudovat. V případě jakýchkoli nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat k případnému telefonickému dovysvětlení.

S přátelským pozdravem,

Pavel Kopista

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vliv novel
zákona o daních z příjmů na počet DS a daňové výnosy', zaslané '11.10.2016
13:04:20' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR6XSBAG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

.MF-Informace, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze e-mailu Vám zasílám sdělení k Vaší žádosti o informace.

 

 

S pozdravem

 

Pavla Erlichová

 

Ministerstvo financí

Odbor 10 – Kancelář ministra

Letenská 15

118 10  Praha 1

 

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: 257 04 2722

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Kopista prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.