Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Ertlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vlasta Langhammerová-trest opilé řidičce

Hana Ertlová vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Hana Ertlová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana Ertlová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
byl také potrestán manžel dnes odsouzené řidičky, že jí po hádce nezabránil
v jízdě autem?

S pozdravem
Hana Ertlová

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vlasta
Langhammerová-trest opilé řidičce" s evidenčním číslem
5600e509-04e0-4020-b4b6-b59c517353c4 a s běžným číslem 71873/2022 bylo
doručeno dne 08.09.2022 00:25:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č.
106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 712/2022.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne  8.9.2022,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

referent oddělení komunikace s veřejností

 

Za správnost vyhotovení:

 

Barbora Frýdlová

Vedoucí rejstříku 69 SI

 

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

Tel: 221 093 111

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana Ertlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.