Vládou ČR v roce 1997 přijatý mezinárodní dokument s názvem Agenda 21

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto
dokumentu, případně i jen odkazu k jeho stažení:

Vládou ČR v roce 1997 na zasedání VS OSN přijatý mezinárodní dokument s názvem Agenda 21, podle něhož má jakákoliv vláda ČR povinnost, vyplývající z 27. kapitoly Posilování úlohy nevládních organizací, vytvářet a posilovat legislativní opatření, jež by nevládním organizacím zaručila jejich právo „chránit prostřednictvím právních kroků zájmy veřejnosti“.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Vládou ČR v roce 1997 přijatý mezinárodní dokument s názvem Agenda 21" byl přijat dne 04.03.2016 pod evidenčním číslem 0000572445 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, č. j. 16253/ENV/15.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [email address] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky. Je jedno, odkud pocházejí. Ono ani tak nejde o diktát EU.
Ono jde hlavně o veliký kšeft - abych byl moderní - tedy o business.
Vůbec totiž nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky.
Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na "péči o ně"vydávají obrovské prostředky, ale již se nepublikuje komu a kolik.
Tak koukejte a divte se, jak se "vydělává" :
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 46 786 527,- Kč
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 30 079 876,- Kč
Poradna pro integraci (PPI) 22 973 418,- Kč
InBáze 10 565 144,- Kč
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) 23 611 803,- Kč
Člověk v tísni, o. p. s. 249 628 650,- Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 7 016 246,- Kč
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 042 731,- Kč
Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC) 25 969 612,- Kč
Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS) 31 227 714,- Kč
MOST PRO, o.p.s. 6 004 237,- Kč
Charita Česká republika (pozorovatel - nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)
Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel) nedohledáno
Slovo 21, z.s. 25 148 073,- Kč
AMIGA, z.s.(pozorovatel) nedohledáno
La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel) 1 169 596,- Kč
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 50 547 441,- Kč
Nevládní sdružení obdržela tedy nejméně částku přesahující přes půl miliardy
korun. A to tady ještě téměř žádní uprchlíci nejsou.
Dovedete si představit, kolik peněz z našich daní poteče do peněženek těch lidumilů a pravdoláskařů, kteří se již těší - až to skutečně nastane ???
Tak, abyste náhodou nepřišli o chuť zasílat různé obnosy potřebným, třeba dárcovské SMS.......

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Rada vlády pro udržitelný rozvoj připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030.
Tento dokument je založen na rozpracování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) určených v OSN Agendě udržitelného rozvoje 2030.

Agenda zasahuje všechny oblasti našeho života a oplývá mnoha líbivými slovy – snižování chudoby, lidská práva a udržitelný ekologický rozvoj – ve skutečnosti však slouží vlastníkům nadnárodních korporací a různým lobby k prosazování jejich vlastních cílů. Nahrazuje v podstatě volební programy jednotlivých stran, protože ať zvolíte kteroukoli ze stran, bude implementovat tuto shora nařízenou agendu bez ohledu na svůj volební program.

Je to pravý opak demokracie: Vlády jednotlivých zemí realizují politiku nařízenou ze shora nikým nevolenými lidmi, různými neprůhlednými lobby a neziskovkami. Brusel zde působí jako převodová páka.

Bod 29 této Agendy nebývá přeložen do češtiny, protože je Agenda v češtině uváděna většinou jen ve své zkrácené verzi:

Bod 29. Jsme si vědomi pozitivního přínosu migrantů pro inkluzivní růst a udržitelný rozvoj. Jsme si také vědomi, že mezinárodní migrace je multidimensionální realitou nejvyšší důležitosti pro rozvoj zemí původu, tranzitu i určení, která vyžaduje ucelenou a komplexní reakci.

Budeme mezinárodně spolupracovat, abychom zajistili bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci s plným respektem na lidská práva a humánní zacházení s migranty bez ohledu na jejich migrační status, uprchlíků či vysídlených osob.

Tato spolupráce by rovněž měla posílit schopnost komunit poskytovat útočiště uprchlíkům zejména v rozvojových zemích. Zdůrazňujeme právo migrantů na návrat do zemí jejich občanství a připomínáme, že státy musí zajistit, aby jejich navrátilci byli řádně přijati.

V teorii, na jaké se bod 29 oficiálně zakládá, se předpokládá, že migrace je výhodná pro všechny zúčastněné:

pro migranty-získají práci, zkušenosti, plat, ubytování atd.
pro země původu migrantů – migranti budou část svých platů posílat do zemí původu a zvýší tak životní úroveň svých rodin a postupně i celé země, migranti, kteří se do zemí vrátí, přinesou nové zkušenosti a poznatky a napomohou rozvoji původních zemí
i pro přijímající země - migranti zaplní pracovní místa, o která není zájem, omladí stárnoucí populaci, svými odvody pomohou naplňovat sociální fondy

Tak tedy Rada vlády pro udržitelný rozvoj rozepisuje Agendu OSN pro Českou republiku. Můžeme si přečíst, že

„V rámci přípravy dokumentu bylo v roce 2015 osloveno více než pět desítek institucí, které zaslali přes sto sedmdesát tezí k rozvoji České republiky. Vyhodnocením těchto podkladů bylo identifikováno 6 klíčových oblastí, které dále projednaly výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V první polovině roku 2016 proběhlo k těmto klíčovým oblastem šest jednání, kterých se zúčastnily takřka tři stovky zástupců a zástupkyň soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Podněty z těchto kulatých stolů byly zohledněny v přeloženém draftu dokumentu.“

Vláda připravuje dokument od roku 2015, v roce 2015 oslovila pět desítek institucí, které zaslaly 170 tezí. V posledních šesti měsících vláda konzultovala dokument se soukromým sektorem, s neziskovými a s veřejnými organizacemi. Na veřejnosti po celou tuto dobu neprobíhaly žádné konzultace.

Na občany této republiky, kteří tuto vládu volili a také ji ze svých daní platí, si vláda ponechala nějaké místo ve dvou prázdninových měsících tohoto roku, ve kterých má vytvořit platformu pro elektronickou veřejnou konzultaci. A bez ohledu na to, co občané navrhnou, vypotí vláda na dalším zasedání konečný dokument.

Veřejná elektronická konzultace, pečlivě naplánovaná do prázdninových měsíců, je výsměchem českým občanům a nedává dokumentu žádné demokratické posvěcení k jeho realizaci.