Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vidimace dokladu totožnosti (již ověřeného)

Eva Svobodová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Eva Svobodová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eva Svobodová

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

je možné vidimovat již úředně ověřený doklad totožnosti? Jsem si vědoma toho, že v České republice nelze doklady ověřovat, ale mám ze zahraničí již ověřený doklad totožnosti a zajímá mě, zda-li lze tento doklad ověřit? Protože se fakticky již nebude jednat o ověření dokladu totožnosti, ale listiny.

S přátelským pozdravem,

Eva Svobodová

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vidimace dokladu totožnosti (již ověřeného),
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 26.5.2022 14:36:08
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX06GETNL.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX06H8F12
Spis. značka: MV-104813-2/VS-2022
Odesilatel: M-SLA-VS
Věc: Vidimace dokladu totožnosti - odpověď

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.