Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vidimace dokladu totožnosti (již ověřeného)

Čekáme, až si Eva Svobodová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eva Svobodová

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

je možné vidimovat již úředně ověřený doklad totožnosti? Jsem si vědoma toho, že v České republice nelze doklady ověřovat, ale mám ze zahraničí již ověřený doklad totožnosti a zajímá mě, zda-li lze tento doklad ověřit? Protože se fakticky již nebude jednat o ověření dokladu totožnosti, ale listiny.

S přátelským pozdravem,

Eva Svobodová

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vidimace dokladu totožnosti (již ověřeného),
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 26.5.2022 14:36:08
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX06GETNL.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX06H8F12
Spis. značka: MV-104813-2/VS-2022
Odesilatel: M-SLA-VS
Věc: Vidimace dokladu totožnosti - odpověď

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Svobodová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.