Videozáznem diskusního fóra k ovzduší

Dotaz byl úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí videozáznamu diskuzního fóra s názvem „Ovlivňuje doprava kvalitu ovzduší v Brně?“ Víme o tom? A co s tím děláme? Snižujeme emise z dopravy, která proběhla 22. října 2015, 8:30- 12:00 hod. v AVANTI Hotelu v Brně. Adresa hotelu: Střední 61, 602 00 Brno.

Omlouvám se, v předchozí žádosti jsem uvedla mylně údaje o akci.

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Videozáznem diskusního fóra k ovzduší“ byla doručena 06.11.2015 14:25:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Videozáznem diskusního fóra k ovzduší“, která byla doručena 06.11.2015 14:25:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Švehlák Stanislav, Statutární město Brno

Vážená paní Magistro,

 

Vaše žádost o poskytnutí informace – videozáznam diskusního fóra
„Ovlivňuje doprava kvalitu ovzduší v Brně? Víme o tom? A co s tím děláme?“
– podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla po
zvážení obsahu neklasifikována z režimu o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, do
režimu poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, v platném znění (§ 2 písm. a) bod 1., a bo
2.), dále pak viz § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vaší žádosti se vyhovuje. Vzhledem k velikému objemu dat poskytované
informace (cca 750 MB) Vám Vámi požadovanou informaci – videozáznam –
zasíláme na Vaši v žádosti uvedenou adresu na DVD.

 

S pozdravem

 

Švehlák Stanislav

Statutární město Brno

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Ref. ochrany ovzduší

Kounicova 67

601 67  Brno

 

Tel.:       542 174 558

e-mail:  [1][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]