Veškeré informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o veškeré informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00.

Prosíme o zprostředkování či zpřístupnění podkladů a odůvodnění, studií či jiných dokumentů, na jejichž základě byla tato změna navržena. Kdo změnu inicioval a jaké dokumenty za tímto účelem doložil? Zajímají nás i písemná stanoviska či jiná vyjádření a posudky a dále jakékoli smlouvy či jiné právní úkony, které byly provedeny ze strany Městské části Praha 9. Žádáme o poskytnutí zápisu z projednávání uvedené změny.

V případě, že by s poskytnutím informace souvisely finanční náklady, prosíme, abychom o tomto byli předem vyrozuměni. V případě potřeby upřesnění dotazu nás, prosím, kontaktujte.

Pokud ke změně existuje rozsáhlejší dokumentace, budeme rádi i za možnost do ní nahlédnout.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

Dobrý den,
Váš e-mail byl zaevidován pod čj. MCP09/056628/2024 a předán odboru občansko správnímu.

S pozdravem

Markéta Hrubá
vedoucí oddělení spisové služby
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 123
Email: mailto:[emailová adresa]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz____________________...

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Městská část Praha 9

1 příloha

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 PRAHA 9

tel.: +420 283 091 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha9.cz

Městská část Praha 9

4 přílohy

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 PRAHA 9

tel.: +420 283 091 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha9.cz