Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o veškeré informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00.

Prosíme o zprostředkování či zpřístupnění podkladů a odůvodnění, studií či jiných dokumentů, na jejichž základě byla tato změna navržena. Kdo změnu inicioval a jaké dokumenty za tímto účelem doložil? Zajímají nás i písemná stanoviska či jiná vyjádření a posudky a dále jakékoli smlouvy či jiné právní úkony, které byly provedeny ze strany magistrátu hl. m. Prahy. Žádáme o poskytnutí zápisu z projednávání uvedené změny.

V případě, že by s poskytnutím informace souvisely finanční náklady, prosíme, abychom o tomto byli předem vyrozuměni. V případě potřeby upřesnění dotazu nás, prosím, kontaktujte.

Pokud ke změně existuje rozsáhlejší dokumentace, budeme rádi i za možnost do ní nahlédnout.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.2.2024 08:09:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Veškeré informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.2.2024 08:09:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Veškeré informace týkající se změny územního plánu Z 2048/00",
bylo doručeno dne 28.02.2024 08:09:24 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 387843/2024.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

9 příloh

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPO6JEHM a značkou MHMP 515434/2024.

Datum podání dokumentu/spisu: 13.3.2024.
Odesílatelem dokumentu je odbor UZR.