Veřejný rejstřík

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání stanov organizace s IČ 02480964, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 12572, a dále listiny, z níž je zřejmé, kdo organizaci zastupuje.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Veřejný rejstřík" s
evidenčním číslem 24463bf2-5875-4c6b-b9e6-a708db7f06e5 a s běžným číslem
269086/2018 bylo doručeno dne 26.09.2018 12:30:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

 

 

From: Billianová Vlastimila
Sent: Monday, October 08, 2018 11:32 AM
To: Kejmarová Jaroslava
Subject: Si 897/2018 sdělení

 

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                              Spálená 2

                              112 16  Praha 2

 

Adresát :              Martina Brzobohatá      

 

Adresa doručení:   [1][FOI #7507 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7507 e-mail] ??