Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Rytíř prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Veřejnoprávní kontroly MČ Zbraslav

Čekáme, až si Martin Rytíř přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martin Rytíř

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zbraslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí veškerých zpráv i dílčích z kontrol hospodaření MČ Zbraslav provedených v roce 2016 a 2017 a poskytnutí informace:
1. kolik kontrol hospodaření MČ Zbraslav bylo v roce 2016 a 2017 provedeno.
2. kolik zpráv z kontrol hospodaření MČ Zbraslav (včetně zpráv dílčích) obdržela MČ Zbraslav.

Zprávami se pro účely tohoto dotazu mají na mysli veškeré zprávy a zápisy vyhotovené v souladu s § 10 zákona č. 420/2004 Sb., tj. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráv z jednorázového přezkoumávání a zápisy z dílčích přezkoumání.

S přátelským pozdravem,

Martin Rytíř

Info Mč Zbraslav, Městská část Praha - Zbraslav

2 přílohy

Vážený pane Rytíři,

v příloze mailu Vám posíláme výzvu k doplnění žádosti o poskytnutí
informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 20.12.2017 v 11:10 Martin Rytíř napsal(a):

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Praha - Zbraslav

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zbraslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí veškerých zpráv i dílčích z kontrol hospodaření MČ Zbraslav provedených v roce 2016 a 2017 a poskytnutí informace:
1. kolik kontrol hospodaření MČ Zbraslav bylo v roce 2016 a 2017 provedeno.
2. kolik zpráv z kontrol hospodaření MČ Zbraslav (včetně zpráv dílčích) obdržela MČ Zbraslav.

Zprávami se pro účely tohoto dotazu mají na mysli veškeré zprávy a zápisy vyhotovené v souladu s § 10 zákona č. 420/2004 Sb., tj. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráv z jednorázového přezkoumávání a zápisy z dílčích přezkoumání.

S přátelským pozdravem,

Martin Rytíř

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [1][FOI #7099 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách [2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách [3]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

20/12/2017
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7099 e-mail] ??
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Info Mč Zbraslav, Městská část Praha - Zbraslav

6 příloh

Na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informací vám informaci zasíláme v příloze
tohoto mailu.

--

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin Rytíř prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.