Veřejné zakázky pro holding Agrofert 2017 - 2020

Dotaz byl odmítnut ČEPRO, a.s..

Michal Osusky

Povinný subjekt: ČEPRO, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informaci o tom, v jakém objemu povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřinných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, výše plnění veřejné zakázky, datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem,
Michal Osusky

Bukovecká Iveta, ČEPRO, a.s.

1 příloha

Vážený pane Osusky,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem

Iveta Bukovecká
asistentka odboru právních služeb
tajemník škodní komise
ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 221 961 177, +420 739 240 745
[emailová adresa]/ www.ceproas.cz

ukázat citované pasáže