Veřejně prospěšné práce

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo spravedlnosti.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci k výkonu trestu obecně prospěšných prací.Jak se počítá doba 1 roku na vykonání trestu,když rozsudek byl v dubnu 2019,pokyny k OPP jsem dostal v srpnu 2019,,srpen až listopad 2019 jsem byl ve výkonu trestu ve věznici s ostrahou a kvůli koronaviru jsem nemohl březen až duben 2020 trest OPP vykonávat.?

S přátelským pozdravem, j, Tesař

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Veřejně prospěšné
práce" s evidenčním číslem 46acc22e-49d0-40d9-94cb-16d39cce0f74 a s běžným
číslem 23389/2020 bylo doručeno dne 05.05.2020 17:42:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 5. 2020 je třeba
upozornit, že Ministerstvo spravedlnosti ČR skutečně není povoláno
poskytovat právní poradenství v jednotlivých věcech. Doporučujeme Vám však
obrátit se s Vaším dotazem ohledně výkonu trestu obecně prospěšných prací
na soud, jenž Vám trest uložil a který zároveň provádí kontrolu toho, zda
jste jej vykonal.  V podání nezapomeňte uvést pro snadnější orientaci
spisovou značku dané věci.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/