Veřejná zakázka: „Zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací MČ Praha 10“

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:
- Jaké firmy byly poptávkovým řízením osloveny?
- Elektronická kopie zadání poptávkového řízení.
- Elektronické kopie všech podaných nabídek.
- Podle jakých kritérií se nabídky posuzovaly?
- Elektronickou kopii důvodové zprávy tohoto usnesení
- Elektronickou kopii uzavřené smlouvy se společností WINSITE včetně všech případných dodatků

Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: 677
Datum: 10.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek - OHS
Rada městské části Praha 10
I. ukládá
1.p. Berkovi, vedoucímu OHS
1.1. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací MČ Praha 10“ se společností WINSITE, a. s., IČO: 274 09 058, se sídlem Praha 1, Ostrovní 30, PSČ 110 00, na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
Termín 31. 7. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Veřejná zakázka: „Zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací MČ Praha 10““ bylo doručeno 29.07.2014 01:17:05 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081308/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz