Veřejná zakázka: „Vyhodnocení systému outsourcingu IT na MČ Praha 10“

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:
- Jaké firmy byly poptávkovým řízením osloveny?
- Elektronická kopie zadání poptávkového řízení.
- Elektronické kopie všech podaných nabídek.
- Podle jakých kritérií se nabídky posuzovaly?
- Elektronickou kopii důvodové zprávy tohoto usnesení
- Elektronickou kopii uzavřené smlouvy se společností PADCOM, s. r. o včetně všech případných dodatků

Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: 677
Datum: 10.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejných zakázek - OHS
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. ukládá
1.p. Berkovi, vedoucímu OHS
1.2.uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Vyhodnocení systému outsourcingu IT na MČ Praha 10“se společností PADCOM, s. r. o., IČO: 279 63 403, se sídlem Praha 1, Spálená 51, PSČ 110 00, na základě provedeného poptávkového řízení dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Termín: 31. 7. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Veřejná zakázka: „Vyhodnocení systému outsourcingu IT na MČ Praha 10““ bylo doručeno 29.07.2014 01:20:46 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081311/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz