Veřejná zakázka Repase OBU v roce 2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Repase OBU v roce 2015" pro jednání Vlády ČR dne 28.01.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.1.2015 00:30:16
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Veřejná zakázka Repase OBU v roce 2015

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 27.1.2015 00:30:16
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Veřejná zakázka Repase OBU v roce 2015

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

[1][FOI #3772 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 29/2015-072-Z106/2

 

Vážení,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaši žádost ze dne 27. ledna 2015 o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.).
Tato žádost byla téhož dne zaevidována podatelnou ministerstva pod č.p.
4474/2014-MD-CKDP. V této žádosti požadujete  poskytnutí informaci -cit:

 

"žádám kopii materiálu "Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím
řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Repase OBU v roce 2015"
pro jednání Vlády ČR dne 28.01.2015."

 

Ministerstvo dopravy Vaší žádosti vyhovuje a v příloze Vám zasílá
požadované dokumenty.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Tomáš Neřold, M.A.

pověřen řízením

 

Samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

tel: +420 2251 31526

e-mail: [2][email address]

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3772 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]