Veřejná zakázka: „Nákup softwarových licencí MS Office 2013“

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:
- Jaké firmy byly zjednodušeným podlimitním řízením na veřejnou zakázku osloveny?
- Elektronické kopie všech podaných nabídek.
- Elektronickou kopii doporučení hodnotící komise
- Elektronickou kopii uzavřené smlouvy se společností Servodata, a. s. včetně všech případných dodatků

Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 546
Datum: 18.6.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Nákup softwarových licencí MS Office 2013“
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
doporučení hodnotící komise ze dne 20.5.2014 k jednotlivým nabídkám zaslaným na základě zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Nákup softwarových licencí MS Office 2013“ a výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Servodata, a. s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská 1418/12, PSČ 102 00, IČO: 251 12 775

II. ukládá
1.p. Berkovi, vedoucímu OHS
1.1. uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky ve smyslu bodu I. tohoto usnesení
Termín: 14. 7. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Veřejná zakázka: „Nákup softwarových licencí MS Office 2013““ bylo doručeno 29.07.2014 02:00:42 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081303/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz