Veřejná sout ěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 - 2020

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Vokatý

Povinný subjekt: Statutární město Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zveřejnění všech soutěžních návrhů přihlášených do Veřejné soutěže na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 - 2020. Zejména:

• Explikaci loga
• Návrh černobílé varianty loga
• Návrh barevné varianty loga
• Příklady aplikace loga
• Návrh logotypu

Pro všechny soutěžní návrhy.

Žádám o poskytnutí informace elektronickou formou.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Vokatý

Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města
Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP20150000005631

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Veřejná sout ěž na vytvoření
loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015 -
2020
Datum doručení: 24. 6. 2015 16:09:13
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Ústí nad Labem Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Tomáš Vokatý # Datum narození: 1978-05-25 # Adresa: Počernická
512/58, Praha 10 - Malešice, 108 00 # Adresa: # Adresa: datová schránka:
qixqyuy
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Ústí nad Labem Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, žádám o zveřejnění všech soutěžních návrhů přihlášených do
Veřejné soutěže na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí
nad Labem na období 2015 - 2020. Zejména: • Explikaci loga • Návrh
černobílé varianty loga • Návrh barevné varianty loga • Příklady aplikace
loga • Návrh logotypu Pro všechny soutěžní návrhy. Žádám o poskytnutí
informace elektronickou formou. S přátelským pozdravem, Tomáš Vokatý
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4296 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 24/6/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Tomáš Vokatý zanechal/a poznámku ()

Odpověď jsem dostal formou CD se soutěžními návrhy. Kompletní obsah CD je na k dispozici na adrese:

https://drive.google.com/folderview?id=0...