Veřejná diskuse k Paláci Stromovka

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se veřejné debaty k Paláci Stromovka, která se uskutečnila 23. 6.

1. Existuje z celé akce nějaký výstup? Záznam, zápis nebo něco podobného? Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí.

2. Byl na akci pozván zástupce investora? Pokud ano, jakým způsobem? Pokud písemnou formou, žádám o zaslání kopie pozvánky. Zároveň žádám o informaci, kdy bylo pozvání investorovi doručeno nebo alespoň odesláno.

Odpověď žádám v elektronické podobě.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Veřejná diskuse k Paláci Stromovka? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Veřejná diskuse k Paláci Stromovka?, kterou jste 16.07.2015 14:36:00 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED ÚKIA Pořízka Jiří Bc., Městská část Praha 7

2 přílohy

 

 

Č.j.: MČ P-7
033197/2015                                                                                                                  
V Praze dne 23. července 2015

 

 

Vážený pane,

 

v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)  zák. číslo 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám na Vaši
žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné debaty k Paláci
Stromovka,  kterou jsme obdrželi dne 16. července 2015 sdělujeme
následující:

 

 1. Dne 23 června 2015 proběhla veřejná debata k Paláci Stromovka. K této
debatě byl pořizován zvukový záznam, ovšem z důvodu selhání techniky,
pořízen nebyl.

 

 2. Pozvánka zástupci investora byla odeslána elektronicky ze sekretariátu
starosty MČ Praha 7. Součástí této pozvánky byl leták. Jak pozvánku
investorovi, která byla odeslána dne 18 června 2015  

v 08:57 hod., tak i leták k veřejné debatě Vám přikládám do přílohy.

 

 

Žádáme Vás o potvrzení převzetí naší odpovědi do tří dnů po obdržení.
V případě neobdržení potvrzení Vám zašleme tuto odpověď na Vaši datovou
schránku, případně poštou.

 

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jiří Pořízka

vedoucí  Útvaru kontroly a

interního auditu

Úřadu MČ Praha 7

tel. 220 144 052     

Michal A. Valášek

Dobrý den,

potvrzuji přijetí této zprávy, jakkoliv je tento požadavek z vaší strany nadbytečný.

Michal A. Valášek