Petra Wolfová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych požádat o informaci, zda je mé vzdělání dostačující na práci vedoucí vychovatelky na ZŠ, nebo mi musí krátit roky, jak mi bylo sděleno školou. Mám vystudovanou SOŠ, obor sociálně - zdravotní a následně jsem ukončila program celoživotního vzdělávání se zaměřením - vychovatel, pedagog volného času na Pedagogické fakultě. ( § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách)
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Petra Wolfová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vedoucí
vychovatelka - kvalifikace', zaslané '26.08.2020 21:39:28' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXQCUD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní Wolfová,

k Vašemu dotazu na kvalifikaci vychovatelky uvádím.

Pokud jste získala vzdělání na SOŠ - sociálně zdravotní, dále jste úspěšně
ukončila program celoživotního vzdělávání se zaměřením na vychovatelství a
pedagogiku volného času na VŠ, pak jste získala kvalifikaci podle § 16
odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
změně některých zákonů.

Jelikož jste získala jen středoškolské vzdělání s maturitou, pak pro
platové účely se Vám odečtou 2 roky - pokud jste zařazena do 9. platové
třídy nebo 3 roky - pokud jste zařazena do 10. platové třídy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství -202

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

[4]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

 

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Petra Wolfová <[FOI #8383 e-mail] ??>
Sent: Wednesday, August 26, 2020 9:39 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Vedoucí vychovatelka -
kvalifikace

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Petra Wolfová

# Datum narození:  1979-02-15

# Adresa: Orlová - Lutyně

# Adresa: Masarykova 915

# Adresa: 735 14

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych požádat o informaci, zda je mé vzdělání dostačující na práci
vedoucí vychovatelky na ZŠ, nebo mi musí krátit roky, jak mi bylo sděleno
školou. Mám vystudovanou SOŠ, obor sociálně - zdravotní a následně jsem
ukončila program celoživotního vzdělávání se zaměřením - vychovatel,
pedagog volného času na Pedagogické fakultě. ( § 60 zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách) Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

 

S přátelským pozdravem,

 

Petra Wolfová

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[5][FOI #8383 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[6]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [7]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

26/8/2020

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[8]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/
4. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...
5. mailto:[FOI #8383 e-mail] ??
6. http://www.informaceprovsechny.cz/
7. http://www.infoprovsechny.cz/
8. https://infoprovsechny.cz/help/officers

skrýt citované pasáže