Petra Wolfová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych požádat o informaci, zda je mé vzdělání dostačující na práci vedoucí vychovatelky na ZŠ, nebo mi musí krátit roky, jak mi bylo sděleno školou. Mám vystudovanou SOŠ, obor sociálně - zdravotní a následně jsem ukončila program celoživotního vzdělávání se zaměřením - vychovatel, pedagog volného času na Pedagogické fakultě. ( § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách)
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Petra Wolfová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vedoucí
vychovatelka - kvalifikace', zaslané '26.08.2020 21:39:28' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXQCUD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní Wolfová,

k Vašemu dotazu na kvalifikaci vychovatelky uvádím.

Pokud jste získala vzdělání na SOŠ - sociálně zdravotní, dále jste úspěšně
ukončila program celoživotního vzdělávání se zaměřením na vychovatelství a
pedagogiku volného času na VŠ, pak jste získala kvalifikaci podle § 16
odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
změně některých zákonů.

Jelikož jste získala jen středoškolské vzdělání s maturitou, pak pro
platové účely se Vám odečtou 2 roky - pokud jste zařazena do 9. platové
třídy nebo 3 roky - pokud jste zařazena do 10. platové třídy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství -202

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

[4]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

 

 

 

 

 

ukázat citované pasáže