Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž pod Ralskem opět obžalován z úmyslného trestného činu.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Stráž pod Ralskem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopií těchto dokumentů, případně i jen odkazů k jejich stažení:

1, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž pod Ralskem, ze dne 26.10.2016.

2, Jmenný seznam osob výběrové komise výše uvedeného VŘ ze dne 26.10.2016.

3, Titul, jméno a příjmení uchazeče, který byl vybrán výše uvedenou komisí na základě výše uvedeného VŘ.

4, Žádám o sdělení, zda je osobám jednajícím za Město Stráž pod Ralskem k dnešnímu dni známo, s ohledem na jejich povinnost jednat s péči řádného hospodáře se veřejnými prostředky a majetkem, že osoba zaměstnaná na pracovní pozici vedoucího OSMaRM, byla usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem 55 TO 567/2016-520 ze dne 14.2.2017 opět obžalovaná z úmyslného trestného činu úřední osoby a že již bylo opět nařízeno hlavní líčení s dokazováním 2 T 159/2015-493 u Okresního soudu v České Lípě na den 3.5.2017.

5, Sdělení, zda je k 11.4.2017 zaměstnáno na Městském úřadě Stráž pod Ralskem více obžalovaných osob z úmyslného trestného činu úřední osoby. V případě, že ANO, tak žádám o sdělení jejich pracovních pozic a jmen.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
Shalom
Happy Passover פֶּסַח
Vít Veselý

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Pro úplnost, výrok a poučení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec 55 TO 567/2016 ze dne 14.2.2017 je k dispozici zde.
http://www.infoprovsechny.cz/request/usn...

Ing. Eva Kočová, Město Stráž pod Ralskem

2 přílohy

 

Vážený pane,

 

V přílohách zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Ing. Eva Kočová

tajemnice

Městský úřad Stráž pod Ralskem

Tel.:        +420 487 822 299

Mobil:    +420 606 095 118

e-mail:   [1][emailová adresa]

 

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Stráž
pod Ralskem žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Stráž pod
Ralskem, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]